צי הסוחר הישראלי
קציני הים

אונייה במבדוק

צילום: שמעון אוזן

כל אונייה חייבת לעלות לפעמים ליבשה. אחת לתקופה קבועה, האונייה עולה ל"אספנה" במבדוק Dry dock – כלומר, מוציאים אותה אל מחוץ מים על מנת לבצע עבודות אחזקה, תיקוני גוף, ובדיקות שונות כמתחייב לצורך קבלת הסמכות ואישורים שונים. האונייה נכנסת לשטח המבדוק והמים נשאבים ממנו, כך שהאונייה ניצבת בשלמותה מחוץ למים.

פרויקט מקצועי רב פנים

אונייה במבדוק יוצאת מהשירות שלה ואינה תורמת הכנסות לחברת הספנות עד סיום כל הבדיקות הנדרשות המכשירות אותה לחזור להפלגה בים. אי לכך חברות הספנות או מפעילי האונייה מעוניינים להשלים את משימת המבדוק במהירות רבה ככל האפשר, ולהחזיר את האונייה לשירות מסחרי. המבדוק נועד לחדש תעודת סיווג חמש שנתית לאונייה, ובודק מטעם חברת הסיווג מבצע בדיקות שונות על מנת שהאונייה תעמוד בתקנות בין לאומיות שונות.

פעולת העלייה למבדוק מורכבת מאוד. היא מתבצעת על ידי אנשי מקצוע רבים, והתהליך דורש הרבה הכנות ותיאום בין כל הגורמים המעורבים. זהו פרויקט לכל דבר, שיש לו עלויות פיננסיות ניכרות,  ישירות ועקיפות, ואשר דורש מקצועיות בתחומים רבים, שכן כל עבודה תלויה באחרת, ונדרשים פתרונות אלטרנטיביים מידיים לכל בעיה לא צפויה. הצלחת המבדוק דורש ארגון ותיאום מרביים. יש להכין תוכניות מפורטות ולתאם בין כל הפעולות לפני עלייה למבדוק – אין להשאיר מקום לטעויות ולהפתעות.

מפקח אונייה, בעזרת פיקוד האונייה, מרכז את רשימת העובדות הנדרשות ומכין תיק מבדוק מפורט לאונייה, בתיק תיאור ופירוט כל העבודות, עם כל הנתונים הטכניים. מזמינים אספקה נדרשת, כמו צבעים וחלקי חילוף שונים, מתקשרים ומתייעצים עם יצרנים שונים של מכונות וציוד שצריכים לטפל באונייה במבדוק.

כאשר הכל מוכן פונים עם התיק השלם, הכולל גם את שרטוטי האונייה, למספנות שונות, ובמקביל פוני לקבלני יצרנים מאושרים כדי להזמינם להשגחה וייעוץ. לאחר משא ומתן ודיונים עם נציגי המספנות, מחליטים היכן יערך המבדוק וקובעים לוח זמנים. בשלב זה כבר קובעים את מספר הימים שהאונייה תהיה על מבדוק מחוץ למים, ובהמשך מספר הימים שבהם היא מתוכננת להיות ברציף תיקונים. כעת ניתן להיערך מבחינת ניהול הקו והצד המסחרי, לשהות האונייה במבדוק.

ברגע שמקום המבדוק ותאריכי היעד אושרו ומוסכמים על כל הצדדים, פונים לחברת הסיווג ולרשויות דגל האונייה, כדי להמשיך לתאם את הביקורות הנדרשות לפי התקנות הבין לאומיות. יש להודיע גם לאחראים על ביטוח האונייה ולעדכנם לגבי מועדי המבדוק, שכן מעמד האונייה במבדוק, כשינה מפליגה בים ואינה נתונה לסיכונים הרגילים בעת הפלגה, שונה.

מפקח האונייה בטעם מינה ניהול אוניות נוכח בשטח במהלך כל תקופת שהוא האונייה במבדוק, ומפקחי הנדסה ועוזרים נוספים מצטרפים כנדרש. המפקח צריך להשגיח ולפקח במהלך כל פעילות המבדוק ולספק פתרונות מקצועיים מיידים לכל תקלה לא צפויה שתצוץ – מעל הכל על מנת לעמוד בלוח הזמנים והיעדים שנקבעו. כאשר יש שמספר אוניות ברצף שצפויות למבדוק, חברת הספנות יכולה למנות מנהל פרויקט לכל האספנות כדי ליעל את הטיפול והתקשורת עם הנהלת המספנה בידי אדם אחד קבוע.

אחת הבדיקות החשובות הנעשות במבדוק יבש היא בדיקת תחתית. על פי תקנות ארגון הספנות הבינלאומי IMO, חובה על כל אונייה לעבור שתי בדיקות תחתית במהלך תקופה של חמש שנים. חברות סיווג מאפשרות שאחת מבדיקות התחתית תתבצע על פי צילומי וידאו של צוללן, ובדיקה שניה במבדוק כאשר האונייה מחוץ למים. במבדוק על האונייה "לשבת" על קורות גבוהות מספיק כדי לאפשר לבודק לעבור מתחת לתחתית האונייה. על בסיס בדיקת תחתית מונפקת לאונייה תעודת הסיווג SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE לתקופה של חמש שנים. כיום בעת בניית אוניות חדשות, מאפשרים מבדוק ראשון של אונייה אחרי שבע וחצי שנים, בתנאי ששכבת צבע גוף מתאימה לתקופה זו. צביעת לוגו החברה על דופן האונייה הוא חלק מעבדות המבדוק.

הכנות צוות האונייה

באונייה מתחילים להיערך מבעוד מועד כדי להיות מוכנים מכל הבחינות לאספנה במבדוק. עבור איש צוות, המבדוק הוא העשרה מקצועית משמעותית של מקצועות הימאות והמכונאות הימית, ונקודת זכות לקידום מקצועי. מצד שני, איש הצוות שמגיע למבדוק נדרש ליותר מאמץ, פיזי ומנטאלי. נדרשת השקעה מרובה של שעות עבודה על חשבון מנוחה וערנות מוגברת למניעת סיכונים ותאונות.

צוות אונייה מקצועי ובעל ניסיון הוא מרכיב חשוב להצלחת המבדוק. במבדוק, כולם – נציגי חברות הספנות, אנשי צוות האונייה והעובדים במבדוק – שמים את נושא הבטיחות מעל הכל, ואין מתפשרים בעניין. גם אמנת התעסוקה הימית החדשה מחייבת לשמור לתעד שעות המנוחה של כל איש צוות. עייפות לא רק מורידה יעילות ופריון עבודה אלה גם מגבירה סכנת תאונות ואפשרות לטעויות אנוש ובצים ערניים מאוד לכך.

לפני "עליה" ו"ירידה" ממבדוק, פיקוד האונייה בודק וממלא רשימת בידוק קפדנית. מסמנים ומבצעים בדיקה חוזרת על כל סעיף לפני אישור חתימה סופי של רב חובל האונייה. במבדוק מתנהלת פגישה יומית של נציגי המבדוק, פיקוד האונייה ומפקח האונייה בעניין בטיחות ומהלך התקדמות העבודה. ביום העלייה למבדוק האונייה ריקה לגמרי ממכולות: זו התקופה היחידה בחייה שבה היא נראית כביום שנולדה כשיצא מהמספנה בה נבנתה. יום עליה למבדוק הינו יום מיוחד לכולם. כל מאמץ ההכנות מתרכז ביום זה ומסמל את התחלת ביצוע הפרויקט. צוות האונייה מכין את האונייה מבחינת יציבות, כך שתהיה מוכנה לעליה. קיים "רגע קריטי" כאשר נשאבים המים במבדוק, וזהו הרגע בו האונייה נוגעת ויושבת על הבלוק הראשון, מרכז הכובד של האונייה בנגיעה יקטין את כושר היציבות שלה.  לפני העלייה מעבירים את המנוע הראשי ומנועי האלטרנטורים לצריכת דלק קל, כהכנה לעצירת לתקופה ממושכת.

כל פעולות המבדוק נרשמות מתועדות לפרטים ביומני האונייה. מנצלים את מהבדוק גם לעשות עבודות אחזקה שלא ניתן היה לעשותם בנמלים ולעכב את האונייה כמו לדוגמה: שיפוץ כל יחידות בוכנה של המנוע הראשי, ו/או ניקוי ובדיקות לוחות חשמל מתח גבוה 6600 וולט.

בטיחות במבדוק

צילום: שמעון אוזן
 • לבצע מדידת תחולת של על מכלי האונייה כולל מכלי הפרדה Cofferdam ולנהל רישום מדויק של כל פתיחה וסגירה מכסי ופקקי מכלים.
 • דלת תחנת הפעלת Co2 המיועדת לכיבוי שריפה כללית במכונה, צריכה להיות נעולה כדי לא לשחרר בטעות פחמן דו חמצני רעיל למדור מכונה.
 • ניתוק חשמלי של המכונה צריך להיעשות באופן מוחלט, תלית שילוט שלא ניתן להסירו, ניתוק פיזי של נתיכים וסילוקם מהמקום.
 • כל שלטי האזהרה של המבדוק בשפה המקומית צריכים להיות מתורגמים לאנגלית להבנה על ידי צוות האונייה.
 • בכל פעם שיש נזילות שמן בחדר המכונות, יש מיד לנקות למנוע נפילה, החלקה של עובדים וסכנת אש. בסוף כל יום עבודה כל הפסולת הדליקה בחדר מכונה צריכה להיות מסולקת.
 • ביצוע רישום אישורי עבודה ובדיקות של כל עבודה לפי הנהלים, להבטיח ציוד ציוד בטיחות אישי  זמין ותקין אצל כל העובדים.
 • לוודא שיש כל הזמן לחץ מי ים בקו כיבוי אש של האונייה אשר מסופק ממשאבת חוף של המבדוק; לבצע באופן סדיר סיור-אש לבדיקת כל המדורים.

עבודות במבדוק אונייה

 • בדיקה יסודית של תחתית האונייה ודפנותיה, בדיקה לאי הופעת סדקים, עיוותים ועיקומים.
 • מדידת שקיעת ציר המדחף.
 • פירוק המדחף ממקומו לבדיקת ציר המדחף לסדקים, בדיקת להבי מדחף לסדקים.
 • בדיקת אטימות לוח ההגה, סדקים, קורוזיה וארוזיה, בדיקת שקיעת מסב תומך הגה.
 • שרשרת העוגנים מורדות ונפרשות על ריצפת המבדוק לבדיקת התארכות וסדקים, בדיקת חוליה  אחרונה (Bitter End), ניקוי וצביעת מחסני שרשרות העוגנים.
 • בדיקת רגשי מד עומק ומד מהירות, לכסות בגריז כדי שלא יפגעו בצביעת גוף האונייה.
 • בדיקה וטיפול במערכת הגנה של גוף האונייה למניעת קורוזיה.
 • צביעת תחתית ודפנות האונייה. תחתית האונייה נצבעת בצבעים מיוחדים Anti Fouling רעילים כדי למנוע מגידולים ימיים כמו אצות והידבק ולגדול בגוף האונייה, שישפיעו על ביצועי האונייה ויגרמו להגדלת צריכת הדלק. שמירת תחתית האונייה גם מבטיחה את קיום הדישה לשמור אי העברת יצורי ימיים ממקום למקום בעולם העלולים לפגיע בסביבת הים. כל הצבעים צריכים לעמוד באמנה אשר מגבילה בשימוש בצבעים מזיקים מדי שפוגעים בסביבה ובשרשרת המזון בים.
 • החלפת שמנים – על פי משרד להגנת בסביבה של ארצות הברית, בעתיד הקרוב, כל אונייה שתפקוד נמל שלהם תחויב שיהיה במערכות שלה, שעלולים בנזילה לזהם את הים, שמנים ידידותיים לסביבה Bio Stat. השמן של מסב ציר מדחף צריך היות ידידותי אשר לא מכיל בתוכו חומרים רעילים ומסרטנים שפוגעים ביצורים ימיים ובזה גם יכולים לפגוע בעקיפין בבני אדם הצורכים וניזונים ממוצרים מהים.
 • ניקוי בוץ ממיכל מי נטל לפי הצורך, פתיחת פקק מיכל ושטיפת הבוץ החוצה, כמתחייב בדיווח למשרד להגנת הסביבה של ארצות הברית כדי לקבל תעודה מתאימה.
 • שיפוץ ובדיקה כל שסתומי הדופן של האונייה.
 • סיום כל בדיקות סיווג מבדוק, ביקורת סיווג חמש שנתי, ביקורת סיווג כל המכונות וכל ביקורות סיווג השנתיות של האונייה.

בחזרה לקו 

צילום: שמעון אוזן

ביום ירידת האונייה מהמבדוק קברניט האונייה, המנהל והאחראי העליון של האונייה, חותם ומאשר את תעודת להצפת האונייה בפני קברניט המבדוק. במבדוק כמעט כל מערכות האונייה נעצרו, תוחזקו או נפתחו לבדיקה, לכן צריך להיות מאוד זהירים בהפעלתן מחדש. צריך להשגיח שכל המדורים אטומים כראוי, כל פקקי המכלים סגורים היטב, כל שסתומי דופן תקינים וכל מכסה המכלים ומידת תכולת המכלים לא משתנה. אם מתגלה נזילת מי ים לתוך האונייה, רב חובל האונייה מודיע לקברניט המבדוק לעצור מיד את הצפת האונייה.

בגמר עבודות המבדוק רב החובל והמכונאי הראשי של האונייה מאשרים בחתימתם שהעבודות בוצעו כרשום וכמפורט בכל סעיף של המפרט. בסיום המבדוק האונייה נבדקת כל כולה מכל הבחינות וההיבטים ומאושרת להפלגה. לאחר שהאונייה עוזבת את המבדוק מתקיים דיון סופי של הנהלת המספנה עם מפקחי האונייה, בודקים כל סעיף, מבררים חילוקי דעות, מסכמים ומאשרים סופית את כל העבודות. מפקח האונייה, כנציג של חברת הספנות כלפי הנהלת המבדוק, בסופו של דבר מאשר את כל התשלומים עבור העבודות שבוצעו כמוסכם, מסיים את פרויקט המבדוק, והאונייה "המחודשת" ממשיכה בפעילותה ברגילה בים.

 


כתב קצין מכונות ראשי שמעון אוזן, מפקח אונייה – פורסם במגזין צים, גיליון 89, אפריל 2014, עמוד 48 עד 51.

תוכן עניינים
SeamanPhoto BLOG

כתבות נוספות

לוח שנה 2019

בלוח שנה העברי תשע"ט של צים נבחרו תמונות ימיות לאייר את דפי החודשים של לוח השנה. בשנה זו צים יצאה במסע פרסום של חשיפת החברה

קרא עוד »
מפקח אונייה

מפקח אונייה Marine Superintendent הוא תפקיד מקצועי בתעשייה הימית. האחריות העיקרית של מפקח אונייה היא לפקח ולנהל את הפעולות והפעילויות הקשורות לתפקוד בטוח ויעיל של

קרא עוד »
מדחף אונייה

מדחף אונייה Ship Propeller, בלעז 'פרופלור', הוא חלק גדול המשמש להנעת אונייה או ספינה במים. הוא המקביל למדחף של מטוס, אבל הוא פועל במדיום צפוף

קרא עוד »