צי הסוחר הישראלי
קציני הים

אוניות השילומים

בהקדמה לאלבום אניות השילומים, מביא ציטוטים מתוך חוברות "תורן" של צים ומתוך ספרו של צבי הרמן "הכובשים בים נתיבה":
ויכוח "היסטורי" גדול היה נטוש סביב השילומים (מגרמניה).בתוך 4-5 שנים קצרות , בקנה מידה עולמי / ישראלי "צים" (צי הסוחר) הפך לחברת ענק בתוספת של 51 אניות חדשות.
היום קל לקבוע שדור מייסדים זה – על-אף הכל – צדק. מתוך חבלי לידה קשים ואי-הבנות מרובות; מתוך מאבקים, מרירות והאשמות, נולדה ספנות ישראלית. לבסוף פילסה דרכה גם בהכרתם של מנהיגי ישראל, הספנות הייתה לגורם נכבד בכלכלת ובחייה של מדינת ישראל. הים כגורם כלכלי, כזן ומפרנס, כגורם אסטרטגי, כריאה לנשימה, עלה באיחור ובאיטיות נסחבת בהכרת הציבור הישראלי. אפשר לקבוע בוודאות, שמלבד אלה שסערת נשמתם ולהט עשייתם לא ידעו גבול ומלבד אלפי ימאים אלמונים, שצירפו עצמם לבוני העתיד הימי הישראלי, השילומים היו הגורם הנכבד ביותר בפיתוח הספנות העברית. בריאה ראשונית של הספנות, יצירת יש חיים ימיים, הם גם דילוג על אלפי שנות היסטוריה עשירות סבל ותמורת.
ביצירה הזאת היוו כספי השילומים ואניות השילומים את החומר המכריע, אתו ועלי נבנתה הספנות. אין חיים חדשים, אין לידה, אלה מתוך משברים וחבלים. דם, כסף, אניות. מזיגה זאת, המיסטית כמעט, אם מותר לומר כך, של טרגדיה לאומית ושל רגש אשמה, יצרו מעל ומעבר לכל – יש ימי חדש. ובכך חשיבותם של השילומים בתולדות הספנות הישראלית.
# לכבוד יום עצמאות 70 לישראל, באלבום זה נביא תמונות וכל הידוע לנו (מנקודת ראות אנשי-הים) על אניות השילומים, שהפלגנו בהן והינו שותפים למהפכת הספנות בישראל שביאה צמיחה על מדינתינו.