צי הסוחר הישראלי
קציני הים

בטיחות באונייה

בטיחות ימית היא היבט מכריע בהבטחת רווחתם ואבטחת העובדים והגנת הסביבה על סיפון כלי שייט. הקפדה על פרוטוקולי ותקנות בטיחות שנקבעו חיונית למניעת תאונות, פציעות ואירועי זיהום בים. להלן כמה היבטים מרכזיים של בטיחות ימית על סיפון אונייה.

מערכת ניהול בטיחות

לאוניות צריכה להיות מערכת ניהול בטיחות איתנה, כפי שמחייב קוד ניהול הבטיחות הבינלאומי (ISM). מערכת הניהול (SMS) כולל מדיניות, נהלים והנחיות המתארות אחריות בטיחותית, הערכות סיכונים, תוכניות תגובה לשעת חירום ונהלי דיווח על אירועים.

היערכות לחירום

אוניות חייבות להיות מוכנות למקרי חירום. זה כולל ביצוע תרגילים קבועים כדי להבטיח שהצוות מכיר את נהלי החירום כגון תרגילי אש, תרגילי נטישת אונייה ותרגילי תגובה לדליפת זיהום ים. ציוד חירום כגון סירות הצלה, רפסודות הצלה, ציוד כיבוי אש ומערכות תקשורת צריכים להיות מתוחזקים כראוי ונגישים.

הכשרה ומיומנות

על חברי הצוות לקבל הכשרה נאותה ובעלי הכישורים הדרושים לביצוע תפקידם בבטחה. זה כולל הדרכה בנושאי כיבוי אש, עזרה ראשונה, בטיחות אישית, מניעת זיהום וטיפול בחומרים מסוכנים. יש לספק הדרכות ריענון שוטפות כדי להבטיח יכולת מתמשכת.

בטיחות ניווט

הניווט והגשר של אונייה צריכים לעמוד בתקנות בינלאומיות כגון האמנה הבינלאומית לבטיחות החיים בים (SOLAS). זה כולל שמירה על תצפית נאותה, הקפדה על כללי הימנעות מהתנגשות ושימוש יעיל בעזרי ניווט. ניהול צוות גשר ותקשורת אפקטיבית בין חברי צוות הגשר הם גם קריטיים.

בטיחות אש

צילום: שמעון אוזן

אמצעי מניעה וכיבוי אש חיוניים באונייה. צריך להיות ציוד כיבוי מתאים, מערכות גילוי אש ומתקנים קבועים לכיבוי אש. יש לבצע תחזוקה, בדיקה שוטפת של ציוד כיבוי אש. אנשי הצוות צריכים להיות מאומנים בטכניקות כיבוי אש ושימוש בציוד כיבוי אש.

 

ציוד מגן אישי

יש לספק לחברי הצוות ולהכשיר אותם להשתמש בציוד מגן אישי מתאים (PPE), כגון חליפות הצלה, רתמות בטיחות, קסדות בטיחות, ביגוד מגן והגנה על דרכי הנשימה, בעת הצורך.

בדיקות וביקורות בטיחות

יש לערוך בדיקות וביקורות בטיחות סדירות כדי להבטיח עמידה בתקני בטיחות. בדיקות אלו יכולות להתבצע על ידי רשויות מדינת דגל, אגודות סיווג או ארגונים מוכרים אחרים. יש לטפל בהקדם באי ציות.

הגנת הסביבה

על אוניות ליישם אמצעים למניעת זיהום והגנה על הסביבה הימית. זה כולל ניהול נכון של פסולת, טיפול והשלכה של חומרים מסוכנים, ניהול מי נטל ועמידה בתקנות בינלאומיות כגון האמנה הבינלאומית למניעת זיהום מאוניות (MARPOL).

הערכת סיכונים

על אוניות לערוך הערכות סיכונים קבועות כדי לזהות סיכונים פוטנציאליים וליישם אמצעים להפחתת סיכונים. זה כולל זיהוי והערכת סיכונים הקשורים לתפעול אוניות, מכונות, טיפול במטענים וגורמים סביבתיים.

דיווח וחקירה

יש לדווח ולחקור ביסודיות תאונות, תקריות, כמעט פספוסים ואירועים מסוכנים כדי לזהות את הסיבות השורשיות ולמנוע התרחשויות עתידיות. יש לשתף את הלקחים שנלמדו מחקירות אלו עם הצוות ולשלב אותם בנהלי הבטיחות.

לסיום

חשוב שאוניות יעמדו בתקנות ובהנחיות הבינלאומיות לבטיחות ימית שנקבעו על ידי ארגונים כמו הארגון הימי הבינלאומי (IMO) כדי להבטיח רמה גבוהה של בטיחות ימית על הסיפון אונייה.

 

 

Introdution to abbreviations:

SMS – Safety Management Systems

ISM – International Safety Management

SOLAS – Safety of Life at Sea

PPE –  Personal Protection Equipment

MARPOL – Prevention of Pollution of the Marine Environment by ships

IMO – International Maritime Organization


כתיבה: קצין מכונות ראשי שמעון אוזן, פברואר 2022, עבור אתר SeamanPhoto

◊  במבט אישי – במסגרת עבודתי בצים כמפקח אונייה, היינו תמיד מדגישים בפני פיקוד האונייה את חשיבות נושא הבטיחות באונייה מעבר לנהלים ודרישות הקיימות בנושא. היינו מקבלים מהאונייה את כל דוחות ביקורות הבטיחות השונות כדי לדאוג לתקנם במהירות ולספק את כל הציוד הבטיחותי הנדרש.
אהבתם? שתפו מאמר זה!