צי הסוחר הישראלי
קציני הים

הארגון הימי הבינלאומי IMO

הארגון הימי הבינלאומי International Maritime Organization הוא סוכנות מתמחה של האו"ם האחראית להסדרת הספנות. הוקם בשנת 1948 ומרכזו בלונדון, המטרה העיקרית של ה-IMO היא לקדם בטיחות ימית, אבטחה ומניעת זיהום ימי מאוניות. היא פועלת לפיתוח תקנות ותקנים בינלאומיים לתעשיית הספנות כדי להבטיח את בטיחות כלי השיט, הצוות והנוסעים, כמו גם להגן על הסביבה הימית.

ארבעת עמודי התווך של הארגון IMO 

בטיחות החיים בים (SOLAS): ,'סולס' היא אחת המוסכמות החשובות ביותר שפותחו על ידי ה-IMO. הוא קובע תקני בטיחות מינימליים לבנייה, ציוד ותפעול של ספינות, תוך הבטחת בטיחות החיים בים.

מניעת זיהום מאניות (MARPOL): אמנת 'מרפול' מתייחסת למניעת זיהום הסביבה הימית על ידי אוניות, הן בשוגג והן באמצעות פעולות שגרתיות. הוא קובע תקנות להזרמת דלקים, כימיקלים, ביוב, אשפה ומזהמי אוויר מאוניות.

סטנדרטים של הכשרה (STCW), הסמכה ושמירת שמירה לימאים : אמנת 'אסטיסידביליו' קובעת תקני הכשרה, הסמכה ושמירה מינימלית עבור יורדי ים כדי להבטיח שהם בעלי הכישורים והיכולת הדרושים לביצוע תפקידם בצורה בטוחה ואפקטיבית.

אמנת העבודה הימית (MLC): אמנת נועדה להבטיח הגנה עולמית מקיפה על זכויות יורדי ים; להקים מגרש משחק שווה למדינות ולבעלי אוניות המחויבים לספק תנאי עבודה ומחייה הוגנים ליורדי ים, להגן עליהם מפני תחרות בלתי הוגנת מאוניות תת סטנדרטיות.

ארבעת עמודי התווך הללו מייצגים את תחומי המיקוד של ה-IMO במאמציה ליצור תעשיית ספנות בטוחה, בטוחה ובת קיימא מבחינה סביבתית בקנה מידה עולמי.

על כל קצין ימי בעולם להכיר היטב ולהתעדכן בכל האמנות של הארגון הימי הבינלאומי.

האמנות חשובות שהוקמו על ידי ארגון הימי הבינלאומי

  1. אמנה בינלאומית בנושא הצלה (SALVAGE): אמנה זו מתייחסת להיבטי הפיצוי ושיתוף הפעולה הקשורים להצלת אוניות במצוקה.
  2. האמנה הבינלאומית לפיקוח על מערכות נגד עיבוי מזיקות על אוניות (AFS): AFS שואפת לאסור את השימוש במערכות מזיקות נגד עיבוי על אוניות, במיוחד כאלו המכילות חומרים מזיקים, שעלולים להיות בעלי השפעות מזיקות על ימיים. מערכות אקולוגיות.
  3. אמנה בינלאומית למדידת טונה של ספינות (TONNAGE): אמנה זו קובעת את העקרונות למדידת טונה של ספינה, החשובה למטרות רגולטוריות שונות.
  4. אמנה בינלאומית לבקרה וניהול של מי נטל ומשקעי ספינות (BWM): אמנת BWM מתייחסת לשליטה וניהול של מי נטל כדי למנוע התפשטות של אורגניזמים מימיים מזיקים ופתוגניים מאזור אחד למשנהו.
  5. האמנה הבינלאומית בדבר אחריות ופיצויים בגין נזקים בקשר עם הובלה של חומרים מסוכנים ומזיקים דרך הים (HNS): אמנת HNS קובעת משטר פיצויים בגין נזקים שנגרמו מהובלת חומרים מסוכנים ומזיקים דרך הים.
  6. האמנה הבינלאומית למכולות בטוחות (CSC): ה-CSC קובעת תקנות בטיחות להובלת מכולות בים, לרבות תקני תכנון, בנייה ותחזוקה.
  7. אמנה בינלאומית בנושא חיפוש והצלה ימי (SAR): אמנת SAR קובעת מסגרת בינלאומית לתיאום ומתן פעולות חיפוש והצלה ימיות.
  8. פרוטוקול המתייחס להסכם מדריד בנוגע לרישום בינלאומי של סימנים (MADRID PROTOCOL): אמנם לא ספציפי לעניינים ימיים, אך פרוטוקול מדריד רלוונטי לסימני מסחר ומאפשר רישום בינלאומי של סימנים כדי לפשט את התהליך עבור עסקים הפועלים מעבר לגבולות.
  9. הקלת תעבורה ימית בינלאומית (FAL): אמנת FAL מתמקדת בהקלה יעילה של תעבורה ימית בינלאומית, ייעול הליכים מנהליים הקשורים להגעה, שהייה ועזיבה של ספינות בנמלים. נדבך זה נועד לצמצם חסמים בירוקרטיים ולשפר את יעילות התחבורה הימית.

לסיום

מאז הקמתו, אימץ ה-IMO כ-50 אמנות, פרוטוקולים ותיקונים רבים, ולמעלה מ-800 קודים והמלצות, המכסים מגוון רחב של נושאים. אמנות אלו תורמות ביחד לרגולציה, בטיחות, אבטחה והגנת הסביבה בתעשייה הימית. חיוני להתעדכן בכל תיקונים או הוספות שנעשו לאמנות אלה, מכיוון שהנוף הרגולטורי במגזר הימי עשוי להתפתח עם הזמן.

פירוט קיצורי IMO

 IMO – International Maritime Organizations

SOLAS – Safety Of Life At Sea

MARPOL – International convention for Protection of Pollution from Ship

STCW – Standarts of Training Certification and Watchkeeping of seafarers

MLC – Maritime Labor Convention

TBT – TriButylTin (Control of harmful antifouling)

BWM –  Ballast Water Management

HNS – Hazardous and Noxious Substances

CSC – Convention of Safe Containers

SAR – Search and Rescue

FAL – FaciLatation of international maritime trafic


כתיבה: קצין מכונות ראשי שמעון אוזן, דצמבר 2023, עבור אתר SeamanPhoto

◊  במבט אישי – במסגרת עבודתי בצים כמפקח אונייה, היינו באופן סדיר בודקים את כל העדכונים של IMO וכשהיה צורך היינו מתארגנים להביא לביצוע באוניות שלנו.
אהבתם? שתפו מאמר זה!