צי הסוחר הישראלי
קציני הים

השביתה הגדולה – מקורות

מקורות מידע

רשימת מקורות:

 • ריכוז העתקי מסמכים של הנהלת צים מתקופת השביתה
 • ביטאון חברת הספנות של צים מספר 19, ניסן תשל"ט, אפריל 1979
 • ביטאון איגוד הימאים
 • ביטאון איגוד הקצינים
 • מאמרים בעיתונות (דבר, ידיעות, מעריב, הארץ) על השביתה
 • יחסי העבודה בצי הסוחר, (ףף עוד פרטים)
 • מחקר של קאר וסיגל, (ץץ עוד פרטים)
 • לפניך הים, שלמה אראל, משרד הביטחון, 1998
 • פרסום המכון הישראלי לחקר הספנות – יחסי העבודה בצי הסוחר 1981, בן-עמי ספרי, פרופ' אליעזר רוזנשטיין
 • פרסום המכון הישראלי לחקר הספנות, יחסי העבודה בצי הסוחר הישראלי 1981
 • ראיונות עם קצינים פעילים באותה תקופה, רב-חובל רענן אביטל, מכונאי ראשי שמעון אוזן, מפקח טכני מ\ר דוד דבי
 • seamanphoto.com
 • סמינריון כלכלה

 

נספחים

רשימת נספחים:

 • רשימת השאלות למרוניים
 • תשובות המרוניים, שמעון, אביטל, דבי
 • רשימת השביתות שפרצו לפני השביתה הגדולה
 • מזכר פנימי, הנהלת צים 20-1-77
 • מזכר פנימי, הנהלת צים, 8-10-77
 • סיכום דיון חברות ספנות, 22-1-78
 • צו מניעה של בית המשפט לעבודה, 23-1-78
 • מסמך מבית המשפט לעבודה של השופט כנפי, 29-1-78
 • מזכר פנימי, הנהלת צים, תנאים מוקדמים 23-1-78
 • מכתב ועד חברות הספנות (מכתב ראשון)
 • מודעת עיתונות של חברות הספנות
 • מודעות עיתונות של איגודי הימאים 30-1-78
 • פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון של צים 29-1-78
 • איגרת לקצינים של צים ביום ה11 לשביתה
 • איגרת לקצינים, הדירוגים ולעובדי חברת צים 31-1-78
 • מכתב הנהלת צים לכל עובדי צים 2-2-78
 • הסכם פריקת פרי הדר 2-2-78
 • מכתב מנכ"ל Selorom למנכ"ל צים
 • איגרת ללקוחות מצים 5-2-78
 • מכתב ההסתדרות הכללית 3-2-78
 • פרוטוקול מישיבת דירקטוריון צים 5-2-78
 • מכתב איגוד חברות הספנות 10-2-78
 • איגרת לקצינים, לדירוגים ולעובדי צים 13-2-78
 • איגרת לעובדי צים 20-2-78
 • מכתב של צים לכל העובדים 9-3-78
 • זיכרון דברים, חברות ספנות לאיגודים (סיום שביתה) 7-4-78
 • מכתב כתב מינוי לוועדת משר התחבורה

 

ביבליוגרפיה

אביעם ישעיהו ובן צבי רואבן, "הועדה המרכזית קראה לימאים לחדול מאלימות", עיתון מעריב, 29 למרץ 1978.

אביעם ישעיהו ורפפורט שמעון, "ההר הוליד עכבר", עיתון מעריב, 30 למרץ 1978.

אוגדן מסמכי הנהלת צים, "צו מניעה של בית הדין האזורי לעבודה כנגד הדירוגים מטעם השופט כנפי", 23 לינואר 1978.

אוגדן מסמכי הנהלת חברת צים, "רשימת שביתות של איגודי הקצינים והדירוגים בשנים 1973-1977", מטעם חברת צים, 1978.

אוגדן מסמכי הנהלת חברת צים, "החלטה בערעור על צו המניעה של בית הדין הארצי לעבודה כנגד הדירוגים מטעם השופט כנפי", 23 לינואר 1978.

אוגדן מסמכי הנהלת חברת צים, "מיזכר פנימי: הערכות לשביתה", 8 לאוקטובר 1977.

אוגדן מסמכי הנהלת חברת צים, "מיזכר פנימי: צוות לתאום טיפול החברה בשביתת הימאים", 20 לינואר 1977.

אוגדן מסמכי הנהלת חברת צים, "סיכום דברים בפגישת דיווח לפקידות הבכירה של החברה", 27 לינואר 1978

אוגדן מסמכי הנהלת חברת צים, "מיזכר פנימי: צוות לתאום טיפול החברה בשביתת הימאים", 20 לינואר 1977.

אוגדן מסמכי הנהלת חברת צים, פרוטוקול מישיבת הדירקטוריות שתקיימה ב 29 לינואר 1978.

אוגדן מסמכי הנהלת חברת צים, "מכתב לכלל עובדי החברה מאת מנכ"ל צים", 2 לפברואר 1978.

אוגדן מסמכי הנהלת חברת צים, "איגרת לקצינים ולדרוגים- עובדי חברת צים", 31 בינואר 1978.

אוגדן מסמכי הנהלת חברת צים, "מועצת עובדי צים, איגרת לקצינים ולדירוגים עובדי חברת צים", 13 לפברואר 1978.

אוגדן מסמכי הנהלת חברת צים, "הסכם בקשר לפריקת מטעני פרי הדר", 2 לפברואר 1978.

אוגדן מסמכי הנהלת חברת צים, "מכתב מישראל שוחט מנכ"ל Salarom אל יהודה רותם מנכ"ל חברת צים", 5 למרץ 1978.

אוגדן מסמכי הנהלת חברת צים, "איגרת ללקוחות צים", 5 לפברואר 1978

אוגדן מסמכי הנהלת חברת צים, "מכתב מההסתדרות הכללית של העובדים בארץ", 3 לפברואר 1978.

אוגדן מסמכי הנהלת חברת צים, "פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון של חברת צים", 5 לפברואר 1978.

אוגדן מסמכי הנהלת חברת צים, "מכתב מאיגוד חברות הספנות הישראלית", 10 לפברואר 1978.

אוגדן מסמכי הנהלת חברת צים, "איגרת לקצינים ולדירוגים- עובדי חברת צים", 22 לפברואר 1978.

אוגדן מסמכי הנהלת חברת צים, "מכתב לכלל עובדי החברה בים וביבשה", בארץ ובחו"ל, 9 למרץ 1978.

אוגדן מסמכי הנהלת חברת צים, "זיכרון דברים", 7 אפריל 1978.

אוגדן מסמכי הנהלת חברת צים, "כתב מינוי מטעם משרד התחבורה", 9 אפריל 1978.

איגוד המשתמשים בהובלה ימית, "שחררו מיד את בני הערובה", עיתון הארץ, 5 למרץ 1978.

איגוד הקצינים והדירוגים, "מדוע שובתים הימאים", עיתון מעריב, 30 לינואר 1978, עמוד 7.

איגוד חברות הספנות, "השבתת האניות על ידי הימאים תביא לקיפוח פרנסת מאות משפחותיהם", עיתון הארץ, 24 לינואר 1978.

ביצור יהושע,  מקל שרגא, לבב עמוס, רפפורט שמעון וזוהר דוד, "קציני הים מאיימים להשבתת צי הסוחר: יתכן שיוחלט להפעיל צווי ריתוק נגדם". עיתון מעריב, 26 לינואר 1978.

בן חורין יצחק וסקל שרגא, "לחברות הספנות הוצע לערוך דיונים מקבילים", עיתון מעריב, 5 למרץ 1978.

בן עמי, ספיר, "יחסי העבודה בצי הסוחר הישראלי", המכון הישראלי לחקר הספנות, 1981.

גשן ציפורה, "מערכת כוח האדם הימי בישראל- תחומיה, ניהולה והערכתה", המכון הישראלי לחקר הספנות, 1979.

דב ברסלר, "כאן שביתה", עיתון מעריב, 9 לפברואר 1978.

דנקנר אמנון, "ימאים במלכודת השביתה", עיתון הארץ, 10 לפברואר 1978.

הראל שלמה, "לפניך הים", משרד הבטחון 1998

י.גלבוע, "לשם שינוי שביתה מובנה", עיתון הארץ, 23.1.1978.

מאירי ברוך, "עוכב ביצוע הצו נגד הימאים: הודיעו כי אין בדעתם להפירו". עיתון מעריב, 24 לינואר 1978.

מיכאל אברהם ורפאל בר-אל, "שביתות בישראל- גישה כמותית", 1977

נוימאיר מרים, "מפגשים עם הפסיכולוגיה", רכס הוצאה לאור, 1996.

סופר דבר, "הפסדים לספנות", לימאים, הפסדים לכל המשק, עיתון דבר, 27 לינואר 1978.

סופר דבר בחיפה, "חברות הספנות הפסידו המשפט בבית הדין לעבודה", עיתון דבר, 31 לינואר 1978.

סופר הארץ בחיפה, "הושבתה האנייה הר סיני", עיתון הארץ, 20 לינואר 1978.

סופר הארץ בחיפה, "הימאים מחריפים את המאבק", עיתון הארץ, 22 לינואר 1978.

סופר הארץ בחיפה, "הימאים החליטו להשבית את כל הצי", עיתון הארץ, 2 לפברואר 1978.

סופר הארץ בחיפה, "צים תמכור את כל האניות המניפות דגל ישראלי ותפטר ימאיה", עיתון הארץ, 3 לפברואר 1978.

סופר הארץ בחיפה, "איך זה ישפיע", עיתון הארץ, 10 לפברואר 1978

סופר הארץ בחיפה, "חברות הספנות מוכנות למשא ומתן", עיתון הארץ, 12 לפברואר 1978.

סופר הארץ בחיפה, "לוחצים על איגודי הימאים לשים קץ לשביתה", עיתון הארץ 28 למרץ 1978.

סופר הארץ בחיפה, "צי הסוחר מחדש הפלגותיו בתום שביתת 79 ימים", עיתון הארץ, 9 אפריל 1978.

עקביא אוריאל, "תדמיתו של יורד הים הישראלי", ביטאון צים, 1980.

פרמינגר גיל, פרופ' וידרא, "השביתות בספנות הישראלית", אוניברסיטת חיפה, 1985

רותם יהודה, "דבר ההנהלה", ביטאון צים מספר 19, אפריל 1979

רפפורט שמעון, "הימאים השביתו את הקו הבינלאומי של צים", עיתון מעריב, 22 לינואר 1978.

רפפורט שמעון, "נציגי הימאים: לא נהסס להפעיל כוח- אם הנסיבות יאלצו אותנו", עיתון מעריב, 23 לינואר 1978.

רפפורט שמעון, "נציגי הימאים: לא נהסס להפעיל כוח- אם הנסיבות יאלצו אותנו", עיתון מעריב, 23 לינואר 1978.

רפפורט שמעון, "הימאים הסכימו להוריד פרופיל השביתה ליישבה בהכרעת בורר", עיתון מעריב, 25 לינואר 1978.

רפפורט שמעון, "הימאים: נציית לצווים באניות נושאות מטען בינוי", עיתון מעריב, 27 לינואר 1978.

רפפורט שמעון, "הבקשה לצו נגד קציני הים- היום בבית הדין לעבודה בחיפה", עיתון מעריב, 29 לינואר 1978.

רפפורט שמעון, "הימאים: נשבית אניות חרוכות וגם מכליות אם לא יחודש המשא ומתן", עיתון מעריב, 1 לפברואר 1978.

רפפורט שמעון, "הימאים נקנסו במילון ל"י על ביזיון בית המשפט", עיתון מעריב, 22 לפברואר 1978.

רפפורט שמעון, "ויכוח בין מנהיגי הימאים אם להקשיח את הקו- נגמר בתגרה", עיתון מעריב, 19 לפברואר 1978.

רפפורט שמעון, "הימאים יתירו פריקת אנייה מהונג קונג", עיתון מעריב, 21 לפברואר 1978.

רפפורט שמעון, "אשת ימאי: בינתיים חיים מן החסכונות", עיתון מעריב, 6 למרץ 1979

רפפורט שמעון, "הימאים מסרבים לקבל את הצעת חברת הספנות", עיתון מעריב, 16 לינואר 1978

רפפורט שמעון, "הממשלה תנקוט אמצעים למניעת סתימת הנמלים בעת השביתה", עיתון מעריב, 20 לינואר 1978.

אתר האינטרנט "אני ימאי ישראלי" – www.seamanphoto.com

Hechter, "Principles of Group Solidarity", 1987

Kerr, C. and Siegel, A. "The Interindustry Propensity to Strike- An International Comparison". Collective Bargaining, 1969

 

 


קריאה נוספת מהעבודה

שביתת הימאים הגדולה 1978

שביתת הימאים השחקנים הראשיים

התנאים ששררו לפני פרוץ השביתה

יחסי העבודה בענף הספנות בשביתה

סיפור שביתת הימאים 1978

לכידת קבוצה על חוזק השביתה, סיכום ומסקנות

—————————————–

ביבליוגרפיה ונספחים

ראיון של רב חובל אביטל רענן

ראיון עם קצין מכונות ראשי שמעון אוזן

ראיון של קצין מכונות ראשי דבי דוד מפקח אוניות

 


כתבה שירלי אוזן, ספטמבר 2009, עבודת סיום סמינר – שביתות בהיסטוריה, מרצה פרופ' דוד דה פריז, הפקולטה למדעי החברה, החוג ללימודי העבודה, אוניברסיטת תל אביב. השפעת לכידות הקבוצה על חוזק השביתה – מקרה של שביתת הימאים הגדולה בשנת 1978.

אהבתם? שתפו מאמר זה!