צי הסוחר הישראלי
קציני הים

יומן אל-ים

יומן אל-ים העיתון לימאי ועובדי אוניות משא

יומן אל-ים העיתון לימאי ועובדי אוניות משא, הופץ פעמיים בשנה משנת 1962 עד שנת 1993 מטעם חברת השייט אל-ים, היה לעיתון לימאי ועובדי אל-ים.

יומן "אל-ים" עיתון לימאי ועובדי אוניות משא משנת 1962. לאחרונה נסרקו רוב החוברות, תיעוד היסטורי יקר ערך, שמרגש את כל זקני ואבירי הים הישראלים של צי הסוחר הישראל. בשנת 1953 החלה לפעול חברת הספנות אל-ים שבראשה עמדו האחים רפאל ויעקב רקנאטי. בראשית שנות ה2000 נמכרו האוניות האחרונות של החברה, והיא חדלה מפעילות. הערה: מקוים בעתיד נוכל לסרוק כל חוברת כיחידה אחת שיהיה יותר נגיש לקריאה.

 

תמונות חזית חוברות יומן אל-ים

     

     

       

 

 

קישורים לעוד דפי חוברות

"תורן" בטאון צים

קצין הים הישראלי

הימאי הישראלי

מגזין צים

יומן אל-ים

חוברות שונות