צי הסוחר הישראלי
קציני הים

יומן אל-ים

קישורים לעוד דפי חוברות:

   מגזין צים

    "תורן" בטאון צים

   קצין הים הישראלי

   הימאי הישראלי

   שונות


יומן אל-ים העיתון לימאי ועובדי אוניות משא

יומן אל-ים העיתון לימאי ועובדי אוניות משא, הופץ פעמיים בשנה משנת 1962 עד שנת — מטעם חברת השייט אל-ים, היה לעיתון לימאי ועובדי אל ים.

יומן "אל-ים" עיתון לימאי ועובדי אוניות משא משנת 1962. לאחרונה נסרקו רוב החוברות
תיעוד היסטורי יקר ערך, שמרגש את כל זקני ואבירי הים הישראלים של צי הסוחר הישראלי.
ב-1953 החלה לפעול חברת הספנות אל-ים שבראשה עמדו האחים רפאל ויעקב רקנאטי.
בראשית שנות ה2000 נמכרו האניות האחרונות של החברה, והיא חדלה מפעילות.
הערה: מקוים בעתיד לסרוק כל חוברת כיחידה אחת שיהיה יותר נגיש לקריאה.

     

     

       

 

 


 

תוכן עניינים