צי הסוחר הישראלי
קציני הים

הימאי ישראלי

קישורים לעוד דפי חוברות:

   "תורן" בטאון צים

   קצין הים הישראלי

   מגזין צים

   יומן אל-ים

   חוברות שונות


 

חוברות הימאי הישראלי הופצו משנת / עד שנת מטעם איגוד הימאים הדירוגים.

חוברת הימאי הישראלי מס. 39
חברת הימאים הישראלי מס. 42
חוברת הימאי הישראלי מס. 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חוברת הימאי הישראלי מס. 40
חוברת הימאי הישראלי מס. 45
חברת הימאים הישראלי מס. 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חוברת הימאים הישראלי, 1981 – בצל אסון אוניית "מצדה"
בטאון האיגוד הארצי לימאים דירוגיים
חוברת הימאים הישראלי מס. 61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להורדות:

חוברת – הימאי הישראלי 39

חוברת – הימאים הישראלי 40

חוברת – הימאי הישראלי 42

חוברת – הימאי הישראלי 43

חוברת – הימאי הישראלי 45

חוברת – הימאי הישראלי 50

חוברת – הימאי הישראלי יוני 1984

חוברת – הימאי הישראלי – בצל אסון המצדה

תוכן עניינים