צי הסוחר הישראלי
קציני הים

לזכרו של קלמן פולק

תוכן עניינים