צי הסוחר הישראלי

מגזין צים

קישורים לעוד דפי חוברות:

   "תורן"

   יומן אל-ים

  הימאי הישראלי

  קצין הים הישראלי

  חוברות שונות


 

 מגזין צים בהוצאת "צים" חברת השיט הישראלית, הופץ תחילה מידי מספר חודשים ובהמשך פעמיים בשנה על ידי חברת השייט "צים", משנת 1971 עד שנת 2019. ניתן לעיין בכל  ♦תכני מגזין צים של המגזינים.

חוברות מגזין "צים" הראשונות

         

         

       

     

      

      

      

     

   

       

       

 

       

       

      

      

      

   

חוברות מגזין צים האחרונות

   

     

      

          

      

       

      

   

   

 

 

סריקת מגזין צים להורדה

מגזין צים 56

מגזין צים 19

מגזין צים 80

מגזין צים 92


 

תוכן עניינים

מודעות

הבובות של לינדה