צי הסוחר הישראלי
קציני הים

ספנות ישראלית

ספנות ישראלית היום

בשל מיקומה הגיאופוליטי של מדינת ישראל וקשרי החוץ שלה קיימת חשיבות כלכלית ואסטרטגית רבה לקיומה של הספנות הישראלית. כ- 99% מסחר החוץ הישראלי מובל בדרך הים.
מדינות רבות המסתמכות על סחר ימי, כגון אנגליה, גרמניה וקוריאה הדרומית, רואות חשיבות רבה בעידוד משמעותי של תשתיות הספנות הלאומית שלהן. ענף הספנות הישראלית מהווה גורם מוכר בקרב קהילת הספנות העולמית, בעיקר בתחומי הובלה ימית במכולות ותובלה משולבת.
הספנות הישראלית מעניקה שרותי תובלה ימיים למטענים ללקוחות בישראל ובחו"ל. היקף פדיון הפעילות בענף מסתכם בעשרות מיליארדי ש"ח בשנה, כאשר מרבית ההכנסות נובעות מהובלת מטענים בין נמלים בחו"ל ללא קשר לסחר החוץ של ישראל. היקף הפעילות הכלכלית בסחר העולמי והידע המקצועי הרב שנרכש עם השנים הביאו מדינות רבות בעולם, ארגונים וחברות להכיר במקצועיותה של הספנות הישראלית. ענף הספנות הישראלי כמו גם הבינלאומי מאופיין בעיקרון חופש השיט לרבות קבלת שירותים בנמלים.
עקרון זה מאפשר לכל אנייה בכל דגל (דגל נוחות ודגל לאומי) להיכנס לכל נמל, לטעון או לפרוק סחורה. התוצאה היא תחרות כלכלית בין חברות הספנות הזרות והישראליות. התחרות הכלכלית גורמת להתייעלות מתמדת של הענף, השקעה בפיתוח טכנולוגיות ומערכות תפעוליות חדישות.
מדיניות הספנות כפי שמובילה אותה ממשלת ישראל עוסקת באימוץ סטנדרטים ואמנות בין לאומיות ותמיכה בספנות לאומית באופן של העמדת סיוע שנתי ליכולת תחרותה של הספנות הישראלית לרבות השתתפות במימון של הכשרת קציני-ים ישראלים. מדיניות זו, מביאה לקיומם של תנאים בסיסיים המאפשרים שימור ידע מקצועי, הסתגלות לשינויים טכנולוגים וכלכליים תוך פעילות באילוצים גיאופוליטיים. זאת במטרה לקיים תשתית ימית ישראלית חיונית בספנות, בנמלים ובתעשייה, לשמור על כושר הובלה ימי באוניות ישראליות ולשמר ידע וניסיון מקצועי שנרכש עם השנים. תוך ניסיון להשוות תנאים למדינות המובילות בתחום.
ענף הספנות באופיו מחייב השקעות הון גדולות והכשרת כ"א ימי ומקצועי. עובדות אלו מקשות על פעילות צי הסוחר הישראלי. עקב כך ולאורך השנים האחרונות בוצעה רפורמה כוללת בענף הספנות, שעיקרה הורדת עלויות התפעול באוניות, הבטחת קיומן של אוניות ישראליות כולל אוניות אנרגיה, קיום הכשרת קציני-ים ישראליים ועידוד ממשלתי לספנות.

# מקורות מידע: ציטוט מתוך שנתון סטטיסטי ספנות ונמל לשנת 2022

 

חברות הספנות הישראליות שפועלות היום

חברת צים, שירותי ספנות משולבים בע"מ: יש שמונה אוניות בשליטה, חלקם בבעלות. כל האוניות בבעלות ושליטה בלעדית של צים הן אוניות מכולה. 3 אוניות נושאות דגל ישראל. צים גם מפעילה אוניות בחכירה לטווחי זמן שונים. בנוסף צים מספקת ללקוחותיה שירותים  לוגיסטיים הקשורים להובלה הימית.

חברת אקס.טי. ספנות: ישנם שתים עשר אוניות. תשעה אוניות מכולה, שתי אוניות צובר פחם ומכלית אחת. שתי אוניות נושאות דגל ישראל.

חברות קטנות אחרות : שבע אוניות מטען כללי, ארבע מכליות ,  שלש אוניות צובר. שתי אוניות בדגל ישראל.

# מקורות מידע: ציטוט מתוך שנתון סטטיסטי ספנות ונמל לשנת 2022

תולדות צי הסוחר הישראלי

ההיסטוריה של הספנות הישראלית ארוכה וקשורה קשר אמיץ לתולדות מדינת ישראל. עם הכרזת הקמת המדינה ביום ה' באייר תש"ח 14 במאי 1948, בימים של קום המדינה הכל היה חדש, כשהחליטו להקים צי סוחר היה צריך להתחיל מהיסוד. מקימי צי הסוחר ידעו שהם חלוצים, בנמלים ובאוניות, כבשו  את נתיבי הים לישראל. לאונייה הראשונה של צי הסוחר הישראלי קראו האונייה העברית הראשונה, הונף בה דגל ישראל ודגל צי הסוחר הישראלי. בשנים הראשונות עסקו האוניות של צי הסוחר בעיקר בהבאת עולים חדשים. לא פחות חשוב, היה צריך להוביל סחורות ארצה, מנמלים רחוקים באירופה, אפריקה, אסיה ואמריקה. אוניות צי הסוחר הביאו ארצה סחורות חשובות והובילו את היצוא הישראלי  לארצות הים הרחוקות. חשוב מכל, הן קיימו את הקשר הימי גם בזמן מלחמה והביאו אספקה חיונית, נשק ותחמושת כאשר אוניות זרות נמנעו מלהגיע לישראל. צי הסוחר הלך וגדל, אוניות חדשות נבנו בגרמניה כחלק מהסכם השילומים שנועד לפצות את העם היהודי על הרכוש שנשדד בתקופת השואה. בשנות המדינה הראשונות היו אוניות צי הסוחר המניפות דגל ישראל אחד מסמלי הריבונות  הבולטים והחשובים ביותר, צוותי האוניות היו מודעים היטב לסמליות הגלומה בהנפת הדגל. אוניות צי הסוחר המניפות את דגל ישראל הגיעו לעשרות נמלים ועוררו התרגשות ושמחה בקרב קהילות יהודיות ברחבי העולם. בתחילה היה חוסר בקציני-ים ולכן הועסקו הרבה זרים יחד עם גרעין ימאים וקצינים יהודים ישראלים. מאות זרמו להכשרה ימית ולבתי ספר ימיים בארץ להכשרה לצי הסוחר הישראלי וגם לחיל הים באותה תקופה. חברת הספנות הלאומית "צים" התפתחה עם השנים ונהפכה לחברת ספנות בין לאומית מתקדמת. לאחר כשישים שנים מקום המדינה, ממשלת ישראל החליטה על הפרטה של חברותיה ובמסגרת זו נמכרה "צים" בשנת 2004 ובכך הסתיים הקשר ההדוק למדינה, פרק ארוך ומפואר בהיסטוריה של עם ישראל.

התפתחות צי הסוחר

התפתחות הצי הישראלי הושפע במידה רבה בגלל מצבה הגיאופוליטי של המדינה ומגורמים מדיניים. התלות המוחלטת של כלכלה בסחר חוץ בדרך הים, קשרי המסחר שהיא מנהלת ברחבי תבל וטיב משאבי האנוש שלה היו תנאי טובים להתפתחות ספנות לאומית גדולה ביחס לגודל המשק של המדינה. הוכשרו אלפי ימאים מעולים ונרכש ניסיון בניהול ספנות בין לאומית. דגל ישראל התנופף על פני שבעת הימים וזכה למוניטין בקהילת הספנות ברחבי העולם.

נקודות להתפתחות צי הסוחר הישראלי:

 •  חששן של מדינות וצי כלי השיט שלהן להגיע לאזור המלחמה במימי ישראל, הכתיב כורח מציאות להקמת "צי סוחר ישראלי".
 •  החרם הערבי אילץ חברות ספנות זרות להפסיק לחלוטין או לצמצם פקידת אניותיהן בנמלי ישראל. צי הסוחר יצא מכך נשכר.
 • חסימת תעלת סואץ לאחר מערכת סיני תרמה להתפתחותו של נמל אילת.
 • כיתורה היבשתי של המדינה, המדינות הערביות חוסמות את גבולותיה היבשתיים של המדינה ועל האוניות לייבא את  הצרכים החיוניים למדינה ולייצא את תוצרתה.
 • פיתוח כתוצאה מהבאת עולים ארצה.
 • השילומים מגרמניה, באמצעות השילומים מגרמניה, רכשו בשנות החמישים חברות הספנות הישראליות אוניות חדישות מגרמניה. רכש של 49 אוניות קונבנציונליות במסגרת הסכם-השילומים היווה תשתית איתנה לצי הסוחר הלאומי.
 • הנחת צינור הנפט מאילת לאשקלון. תור הזהב של צי מכליות הענק, אשר בא לשרת את קו צינור הנפט, שנבנה בשותפות עם השאח הפרסי בעקבות מלחמת ששת הימים כתחליף לתעלת סואץ. בעקבות המהפכה באירן וניתוק קשריה עם מדינת ישראל נעלם צי המכליות הישראליות.
 • חוצפה ישראלית, לאורך כל התקופה הרצון החזק להצלחה היה תמיד לעזר בפני אנשי הספנות בארץ ומנהיגי המדינה.

 

נקודות ציון בהיסטורית צי הסוחר הישראלי

שנה 2018

 • יום עצמאות 70 למדינת ישראל
 • צי הסוחר הישראלי מונה ברובו רק את צי אוניות הברזל המוגדרים במניית הזהב שיש לממשלה בחברת צים.

2015

 • צים חוגגת 70 שנה להיווסדה. נשיא המדינה ריבלין: קורותיה של צים שזורים בתולדות חייה של מדינתו.

2008

 • משבר בכלכלה העולמית הפוגע קשות בספנות בעולם. משבר פיננסי קשה לחברת צים, כניסה להישרדות קשה עד 2009.

2004

 • הפרטת חברת צים, כניסה של קבוצת עופר. עופר יוצא בתנופה מחודשת של התחדשות על ידי הזמנת אוניות מגה חדישות.

2000

 • עידן הספנות הגלובלית

1995

 • הזמנת אוניות מכולה חדשות מגרמניה (1994 HDW2)
 • צים מצינות 50 שנה, יובל להיווסדה, מעסיקה כארבע אלף עובדים בארץ ובעולם
 • 22 יוני טבעה האונייה "מינרל דמפייר".

1993

 • הסכם שלום עם ירדן

1990

 • הגעת האונייה "צים אמריקה" לחיפה, אוניות העתיד, דור חדש. צים הגדילה את נפח המכולות שלה.
 • עלייה במחיר הדלק בעולם.
 • מטען סוללות פטריות הובל ארצה על ידי אוניות צים, זכה לפרסום עולמי.
 • פתיחת סוכנות ראשונה בסין.

1986

 • הישג מדהים, פלא כלכלי, צים מכפילה רווחיה.
 • הזמנת אוניות מתקדמות מגרמניה (HDW1)

1985

 • משבר ספנות גדול מזה 10 שנה. בשנת 1982 הפסדים גדולים לצים.
 • 1300 עובדים עזבו או פוטרו מצים, סכנה לעצם קיום החברה
 • חגיגות 40 שנה לצים נדחו בגלל המצב הקשה.

1981

 • אסון טביעת האונייה "מצדה" בחודש מרץ, 24 אנשי צוות מתוך 34 נספו.
 • האונייה "שקמה" טבעה ללא נפגעים.

1979

 • האונייה "אשדוד" עוברת בתעלת סואץ (30 באפריל).
 • נפילת שלטון (השאח) בפרס, הופסקו יחסי מסחריים עם ישראל. שירות המכליות הופסק.
 • כל צי האוניות בצים הוסב למכולות.

1978

 • השביתה הגדולה של הימאים שנמשכה 79 יום מסתיימת בהסכם וארגון מחדש בעבודה בין קצינים ודרוגים.

1975

 • המכלית "סיריס" טבעה ממוקש ימי במפרץ סואץ, לא היו נפגעים.
 • מבצע הסבה של הצי למכולות, תנופה מחודשת.
 • השקעות גדולות הביאו לסגירת חברה הספנות "הימית להובלת פרי".

1973

 • מלחמת יום כיפורים. צים התארגנה במהירות להבטחת שירות למדינה ולמשרד הביטחון – דלק, חיטה, נשק, תחמושת ומטוסים הגיעו לנמל חיפה ואשדוד לצורכי מערכת הביטחון.
 • משבר דלק קשה בעולם.

1972

 • צים מפעילה קו שירות מכולות. הקו ZCS הארוך, קו שלושת היבשות.

1970

 • הזמנת אוניות מכולות ראשונות על ידי מנכ"ל צים משה קשתי ממספנות איטלקיות (איטלקנטיירי), צים ניו יורק, הונג קונג, מונטריאול.
 • חברת הפרי התחילה לעסוק בהובלת דלק ובתחומים אחרים.

1969

 • תם פרק קווי הנוסעים בהיסטוריה של צים, עליו נבנתה החברה.
 • אוניות צי הסוחר הישראלי שותפו באופן פעיל להצלחת הגעת ספינות "שרבורג" לחיפה על ידי תדלוקם בלב ים.
 • צים מצטיידת במכליות ענק. קו צינור הנפט אילת-אשקלון מביא לרווחים גדולים.

1968

 • החברה לישראל רכשה מניות צים יחד עם הממשלה.

1967

 • מיצרי טיראן נחסמו. פורצת מלחמת ששת הימים.
 • אונייה עמליה ודולפין נפגשו בשארם אל שיח. באוניות צים הועברו נשק תחמושת ואמצעי לחימה לארץ.
 • סגירת תעלת סואץ בעקבות המלחמה. מלחמת ההתשה נמשכת.
 • אוניות הנוסעים "שלום" נמכרת עקב הפסדים מתמשכים.
 • 24 ינואר טבעה האונייה "השלושה".

1966

 • משבר כואב ופרידה מאוניות הנוסעים. אוניות "דן", "נילי" מסובסדות.
 • מנכ"ל צים ד"ר נפתלי וידרא נפרד בטריקת דלת.

1964

 • אוניית הנוסעים "שלום" שנבנתה בצרפת הושקה.

1963

 • גאנה פירוק ה"כוכב השחור" ובניית חברה "כוכב הזהב" Gold Star Line

1962

 • החברה הימית להובלת פרי נוסדה. החברה צמחה במהירות והגיע למעמד של קונצרן עולמי.

1961

 • צים מסייעת לבורמה להקים "קו חמשת הכוכבים".
 • בתחילת שנות השישים נוסדה חברת "סלע" של הקיבוץ המאוחד, בהמשך המשיכה את פעילותה עם חברת צים.

1960

 • צים מפעילה צי של אוניות נוסעים.
 • ממשלת ישראל רוכשת מניית צים יחד עם הסוכנות וההסתדרות.
 • גידול ממאה ימאים ישראלים עד 2000 ימאים.
 • החברה "אטלנטיק" נוסדה עסקה תחילה בדייג.

1958

1957

 • הקמת חברת "קו הכוכב השחור", צים מסייעת לממשלת גאנה.

1956

 • מלחמת סיני פורצת.

1954

 • הסכם השילומים עם גרמניה, התרחבות צי הסוחר ב-42 אוניות כתוצאה מההסכם.
 • קבלת אוניית הראשונה, עד סוף העשור קלטה צים את האוניות והתחילה התעסקות בין לאומית.
 • האונייה "בת גלים" מנסה לעבור בתעלת סואץ, נעצרת ומסתיים במאסר ממושך של צוות הישראלי בעינויים וסבל רב. השתחררות הצוות לאחר לחץ בין לאומי.

1953

 • חברת הספנות "תרשיש סלע" נוסדה על ידי הקיבוץ המאוחד.
 • הוקמה חברת "אל-ים" בבעלות משפחת רקנאטי שעסקה בהובלה בתפזורת. במסגרת השילומים מגרמניה קיבלה אל-ים 8 אוניות.

1952

 • שותפות עם  רקנאטי (דיסקונט).
 • צים רוכשת את סוכנות דיזינגוף.

1951

 • אוניות חדשות נבנות לצים בהולנד. הושקו האוניות רימון ותמר, הובלת פרי הדר.
 • השביתה הגדולה 42 יום של הימאים, בן גוריון מתערב, התנגשויות אלימות "מרד הימאים", סכסוך עבודה קשה מכולן.

1950

 • 28 מרץ 1950 טבעה האונייה "מסדה"

1949

 • המצור הערבי על ישראל.
 • קשר ימי סדיר הבטחת נתיבים לתנועת נוסעים, סחורות ומוצרים ביטחוניים למדינה.

1948

 • הכרזה מדינת ישראל, מלחמת העצמאות פורצת.
 • צי הצללים של העפלה צורף לחברת צים.
 • האונייה "קדמה" וספינות אחרות אספו מטענים לישראל שננטשו בנמלים שונים מאוניות זרות.

1945

 • מבצע ההפעלה להביא יהודים לארץ
 • יסוד חברת "צים" על ידי הסוכנות היהודית, ההסתדרות והחבל הימי לישראל. בשנת 1946 נרכשה ה"קדמה", האונייה הראשונה של חברת "צים" ושל צי הסוחר הישראלי.

 

"נתיבי-ים", ר/ח זאב-הים, "כובשים בים נתיבה", צבי הרמן, "75 שנות ספנות", ר/ח הלל ירקוני, אתר עמותת ידידי המוזיאון הימי, אתר "אותו-הים", דני זמרין, דפי ויקיפדיה.

חברות ספנות שפועלות בארץ

צים

קימת משנת 1945 עד היום, בעלות בהקמת היום הסוכנות היהודית והחבל הימי. אוניות שפעלו: "קדמה", "ירושלים", ישראל, "מולדת" ….צים אמריקה, "צים סמי עופר".


מנו ספנות

קימת משנת 1945 עד היום, בעלות בהקמת משה מנו. אוניות Golden Iris…


אחים עופר (XT)

קיימת משנת 1956 עד היום, בעלות בהקמת אחים עופר, היום החברה בשם XT. שמות אוניות "פלמ"ח",


גדות ים

קימת משנת 1958 עד היום, בעלות שמואל ומשה יוחננוף. אוניות "Patra"


 

חברות ספנות שפעלו בארץ

אל ים

פעילות משנת 1953 עד שנת 2000, הייתה בבעלות יעקב רקנטי. אוניות שפעלו "הר כרמל", "הר תבור", "הר כנען".


חברה הימית

פעילות משנת 1962 עד שנת 1977, הייתה בבעלות מילה ברנר ויעקב מרידור. אוניות שפעלו "לימון קור", "מנגו קור", "בננה קור"…


סומרפין

פעילות משנת 1952 עד שנת 1966, הייתה בבעלות מאיר הלוי. אוניות שפעלו "דניאלה", "בילו", "נילי".


אופיר

פעילות משנת 1948 עד שנת 1969, הייתה בבעלות מספר שותפים. אוניות שפעלו "השלושה", "אשקלון", "אופיר", השלושה 2", "נחשון", "מסדה".


עתיד

פעילות משנת 1934 עד 1954, הייתה בבעלות משפחת ינס בורכרד. אוניות "עתיד"…


מאיר דיזנגוף

פעילות משנת 1905 עד שנת 1952, הייתה בבעלות מאיר דיזנגוף. אוניות שפעלו "אברהם גרץ", "מאיר דיזנגוף"…


אוניות וספינות

פעילות משנת 1948 עד שנת 1949, בבעלות המוסד לעליה. אוניות המכונות צי הצללים.

מקורות המידע: ר/ח זאב הים "נתיבי ים", צבי הרמן "הכובשים בים נתיבה", ר/ח הילל ירקוני "70 שנות ספנות", אתר "עמותת ידידי המוזיאון הימי", אתר "אותו הים" דני זמרין, ויקפדיה.

 

רישום אוניות ישראליות

 מבוסס על ספרו של רב-חובל הלל ירקוני, "75 שנות ספנות עברית", למען תיעוד ושימור של תולדות הספנות בארץ. המכון לחקר ספנות פ' נ. וידרא, משרד התחבורה אגף הספנות, עמותת ידידי המוזיאון הימי הלאומי".

 

רישום פנקס והסמכת הימאי

דף רישומי פנקס והסמכת ימאים

 מבוסס על רשימות של רב-חובל הלל ירקוני, ואיסוף נתונים מתמונות במדיה של יורדי הים, למען תיעוד ושימור של תולדות הספנות בארץ. 

אהבתם? שתפו מאמר זה!