צי הסוחר הישראלי
קציני הים

פיקוח אונייה

אוניות נועדו להוביל סחורות ולהביא לבעליהן ולחוכרי (Charterers) האונייה. תפוסות האוניות גדלו מאוד, ההשקעה ברכישת אונייה היום גדולה יותר, ההפלגות נהיו יותר מורכבות ולכן כוח-האדם הנדרש לתפעולן דורש מקצועיות, מיומנות ויעילות מרבית בתחומים רבים כדי לאפשר לאונייה להפליג ולהוביל מכולות בבטחה.

תפקידו של מפקח האונייה

מפקח האונייה אחראי על ניהול ופיקוח על האונייה (Ship Management) כדי שתהיה כשירה להפליג בכל הימים. כשהאונייה כשירה לשייט היא תהיה באחריות מנהל התפעול (Operation Manager) המנהל אותה מבחינה מסחרית בקו ספנות מסוים באופן האופטימלי כדי להביא רווחים. תפקידו של מפקח אונייה הוא לנהל את האונייה בימים באופן הבטוח, היעיל והחסכוני ביותר, תוך מילוי כל התקנות החוק הבין לאומיות, דרישות רשויות הדגל ודרישות חברת סיווג האונייה. מפקח אונייה הוא מנהל חוף של האונייה מטעם בעלי האונייה, ומייצג אותם כלפי כל הגורמים החיצוניים והרשויות.

בעבר היה תפקיד מפקח אנייה מפוצל לשניים – מפקח טכני ומפקח ימי. בשנים האחרונות, מאז מיסוד תפקיד ה-DPA, Designated Person Ashore, האדם המיועד על החוף, על פי קוד ISM International Safety Management, כחלק מאמנת SOLAS, הוגדר התפקיד מחדש, ומפקח אונייה מרכז את תחומי האחריות.

מספר האוניות באחריות כל מפקח תלוי במספר האוניות בבעלות החברה, וכך גם מנגנוני העזר למפקחים, הבאים מאגפים מגוונים: הנדסה, רכש, תיקונים, תוכנה מחשבים ותקשורת, חשמל אוטומציה ובקרה, תקציבים, כוח-אדם ימי, מחלקה ימית DPA ביטחון, תיעוד ודוקומנטציה. צוות האונייה מתחלף תקופתית, בעוד מפקח האונייה אחראי באחריות מתמשכת במשך כל חיי האונייה.

אמנות בין לאומיות

הספנות הבין-לאומית כפופה לאמנות בין לאומיות המוצעות ומאושרות על ידי הארגו הימי IMO וגם תקפות בחוקים על ידי מדינת הדגל של האונייה. על אונייה בסחר הגלובלי חייבת להיות תחת רישום של מדינה. האונייה תניף את הדגל המדינה בה היא רשומה, ומדינת הרישום אחראית לציות לאמנות הבין לאומיות.

האמנות החשובות העיקריות שמפקח אונייה עובד באופן תמידי על פיהן, הן אמנת SOLAS, המתייחסת לכל היבטי הבטיחות וכושר השייט בים, כולל קוד ISM, ISPS, ואמנת MARPOL שמתייחסת לכל היבטי זיהום הים האוויר והסביבה.

זיהום אוויר: אמנת MARPOL מתייחסת לפליטות גזים של מנועים ולאטמוספרה. האמנה מגבילה את אחוזי הגופרית בדלק ואת גזי הפליטה של מנועי דיזל, בהם גזים מזיקים כמו Sox & Nox (ראה מאמר בנושא בעמוד 40).

הורדת כמויות פליטת גזי פליטה ממנועים יפחיתו כפועל יוצא בסופו של דבר את כמויות הפחמן הדו-חמצני Co2 הנפלטים לאטמוספרה, ותורמים לתופעת שינוי האקלים בהדור הארץ על ידי אפקט החממה.

צים, שהייתה בין החלוצות בענף הובלת המכולות בעולם, היא היום בין החברות הספנות המובילות  בתקני איכות הסביבה. דוד ארבל, סמנכ"ל תפעול גלובלי וניהול אוניות של צים, אמר: "חברת צים תמיד הייתה בחוד החנית של התעשייה ובהשגיות יתר בכל הקשור לתקני איכות הסביבה. לכן, בהזדמנויות רבות הביצועים של צים כבר מעל לדרישות הבינלאומיות. צים תמשיך לשפר ולהגדיר מטרות שאפתניות כדי לצמצם עוד יותר את 'טביעת הרגל הפחמנית' (Carbon Footprint), להגן על הסביבה ולקדם את הערכים הקיימים, שהם חלק מהחזון של החברה שלנו."

חברת צים שייכת לקבוצת CCEG (Clean Cargo Working Group) ודורגה במקום גבוה ומרשים בפליטות ממוצעות נמוכות של Sox ופליטות ממוצעות נמוכות של Co2 למכולה יבשה ולמכולת קירור.

מערכת ניהול אנרגטית

אמנת MARPOL המתייחסת לזיהום אויר, מטילה חובה לנהל תכנית יעילות אנרגטית, SEEMP (Ship Energy Management Plan) בעלי אוניות צריכים להראות שהם מודדים את יעילות האנרגטית כדי לשפרה לאורך זמן. במערכת ניהול  אנרגטית של צים יעדי החברה והאוניות מוגדרים כך: מטרתה של תכנית התייעלות האנרגטית של אונייה היא לקבוע נהלים לחברה כדי לשפר את יעילות האנרגיה של תפעול אונייה. חברת צים מכבדת את מחויבותה להגן על בני אדם והסביבה על ידי מעקב וניתוח צריכת אנרגיה, באמצעות הפקת לקחים ואימוץ שיטות עבודה מומלצות, כדי לשפר את היעילות האנרגטית, תוך הפחתת פליטות. מדיניות צים היא שאוניותיה תמיד יופעלו בתפעול ימי המנוהל בצורה יעילה ככל האפשר, העולה בקנה אחד עם פעילות אמינה ובטוחה. שיפור יעילות אנרגטית היא הצורה הזולה והנפוצה ביותר של ניצול מיטבי של האנרגיה הזמינה כיום. מערכת ניהול אנרגטית מניחה את היסודות לתפעול  תהליכים באופטימיזציה, ייעול תהליכים תפעוליים ושפור הרווחיות, ע"י שימוש יעיל ביותר בנכסים. בנוסף, זה משמש כלי עזר לאנשים לשפר את יעילות שימוש האנרגיה בתפעול אונייה. מספר דוגמאות לכך:

גוף האונייה והמדחף: התנגדות האונייה בעת תנועתה במים תפחת על ידי שמירת המדחף וגוף האונייה נקי. ניקוי וליטוש המדחף במרווח של שישה חודשים, הן הדרכים היעילות ביותר להפחתת התנגדות הגוף,  ובאופן ישיר זה משפר את היעילות הכוללת. בדיקה מתחת למים תתבצע במקרה של חשש לפגיעה כלשהי. על פיקוד האונייה לבקר את הספק המנוע וצריכת הדלק מול מהירות האונייה בהתאם לערכים של גרף הביצועים של הפלגת הניסוי. התנגדות האונייה לים ושופע האונייה (Trim), שהוא ההפרש בין שוקע האונייה בירכתיים לבין שוקע האונייה בחרטום, קשורים באופן הדוק זה לזה. כאשר לאונייה יש שופע אופטימלי נכון, התנגדות המים לגוף האונייה מינימלית, וכך צריכת הדלק בהפלגה בים שקט.

תפקיד צוות האונייה בשיפור

תפקיד צוות האונייה בשיפור היעילות האנרגטית – קציני האונייה, כמתפעלים, ממלאים תפקיד מרכזי בניסיון להביא לשיפור יעילות אנרגטית בכל הפלגה. כחלק מהיכרות האונייה, לכל חובל קצין סיפון ולכל קצין מכונה צריכה להיות הבנה מלאה של אופייני ביצועי האונייה, להיות מודע כיצד לאינטראקציות של הצוות עם תפעול המכונה והציוד באונייה ולהכיר את הפוטנציאל לבזבז או לחסוך באנרגיה. מרכיב מרכזי של תהליך היכרות האונייה צריך להיות בחינת מדדי וכמויות האנרגיה מול צריכת הדלק. בקרת מהירות האונייה ותכנון הפלגה, בעבודת צוות בין פיקוד האונייה, מנהל הקו ומפקח אונייה, יכולים להניב חיסכון משמעותי בצריכת אנרגיה. עיכובים בלתי צפויים, זמן אופטימלי להגעה לנמל וזמני המתנה מינימליים של אונייה, ימנעו על ידי שמירה על מהירות אונייה מתאימה. אלו הם הגורמים המרכזיים התורמים להקטנת צריכת אנרגיה. הפעלת האונייה בשופע ושוקע אופטימליים משפרת באופן משמעותי את     היעילות. ובשל כך, רב-חובל האונייה ישמור על שוקע ושופע המתאים לתצרוכת דלק הנמוכה ביותר בהתאם  לדרישות תפעול האונייה.

הפעלת דוד קיטור ומערכת קיטור באונייה באופן נכון יכולה לשפר יעילות ולהוריד עלויות תפעול. ניהול בקרת קיטור, כמו סגירת צרכני קיטור לא חיוניים, יפחית משמעותית את צריכת הקיטור ואת יעילות המערכת. מכונאי ראשי צריך לנהל את אחסון וכמויות קבלת וצריכת הדלק באופן הנכון והמדויק כדי למנוע סיכויים של אי התאמה דלק וערבוב דלק. יחידת ההנדסה פיתחה תוכנה לחישוב דלק במכלים לפי מדידות גובה וטמפרטורה הדלק כדי להקל על החישובים באונייה.

ניהול נכון של צריכת חשמל באונייה יכול לחסוך בדלק ולצמצם את שעות העבודה של מנועי הדיזל של האלטרנטורים. כל קצין באונייה צריך להיות מודע לצרכני החשמל הגדולים ולנסות להפחית את השימוש שלהם עד כמה שניתן.

רב חובל האונייה צריך לנצל מזג אוויר נוח ולהימנע ממזג אוויר קשה במסלול האונייה כדי להשיג את הביצועים האופטימליים של מהירות לעומת צריכת דלק.

ביקורת ואכיפת הרגולציה

רשויות הדגל של האונייה בודקים אחת לשנה את האונייה על מנת לוודא שהיא עומדת בכל תנאי האמנות. בשנים האחרונות נוספו ביקורות רשויות הנמל (PSC (Port State Control אזוריות אשר נהפכו לנפוצות וקפדניות יותר, והן הרמה השנייה של ביקורת עמידה בתנאי האמנות לאחר רשויות הדגל.

בהתאם לאמנות, נציג החברה, ה"אדם המיועד על החוף" – Designated Person Ashore ממונה לפקח ולעקב על כל היבטי הבטיחות באונייה ועל מניעת זיהום, על פי קוד ISM באמנת SOLAS, והוא עובד בשיתוף הדוק עם מפקחי האוניות כדי ליישם ולשפר את מערכת ניהול הבטיחות SMS באונייה, ולפתור כל בעיה בטיחותית באופן היעיל, המהיר והמקצועי ביותר.

מפקח האונייה כגורם יועץ

מפקח האונייה כגורם יועץ ותומך, כל האונייה נמצאת בפיקודו ובאחריותו של הקברניט, רב החובל שיש לו סמכות מוחלטת שקיבל באופן חוקי על ידי מדינת הדגל ובעלי האונייה. האונייה היא מיקרוקוסמוס של פעילות תעשייתית, הדורשת שירותים תומכים, כמו כל מפעל על החוף. בנוסף יש לקיים דיור והגנה של אנשי צוות, יחד עם שמירה על בטיחות ההפלגה.

מפקח אונייה משמש כיועץ טכני לצוות פיקוד האונייה, לפתור כל בעיה שעלולה להתגלות באונייה. מפקח אונייה נמצא במעקב ובקש יום יומי עם פיקוד האונייה על ביצועיה ועל עמידתה בלוח זמנים, בין השאר באמצאות דו"ח צהרים – Noon report שנשלח כל יום מהאונייה למפקח. המפקח כאחראי על תקינות כל העניינים הטכניים באונייה ועמידה בביקורות סיווג, דואג למתן שירות תיקונים ואחזקה הנדרש לציוד הניווט והתקשורת באונייה, בנוסף, יבדוק את האונייה בעת פקידות בנמל הבית, ופעם בשנה יערוך ביקורת מפקח מקיפה עליה. כמו כן, המפקח משמש כיועץ טכני לתביעות ביטוח שונות, עוזר ברמה הטכנית לקיים חקירות תאונות, וממלא דוחות לקחים. הוא מספק גם יעוץ לתיאום מקצועי ועשרה לאגף ציוות אוניות, קיום ראיונות לרבי חובלים ומכונאים ראשיים חדשים לפני עליתם לאונייה. החלק העיקרי של חוות הדעת על רב החובל והמכונאי הראש ממולה על ידי המפקח העוקב אחרי כל תקופת השירות שלהם. מפקח אונייה בין היתר אחראי על הטיפול בקבלת אנייה חדשה ובטיפול בגריטת אונייה.

מפקח אונייה אחראי גם על ההכנה והניהול של תקציב האחזקה וההספקה של אונייה. העיסוק בתקציב אונייה מורכב, מצד אחד, יש לשמור על תחזוקה ובטיחות טובה באונייה ומצד שני, צריך לעמוד בתקציב חסכוני וכלכלי. יחד עם זאת, כל גורם בתקציב קשור ותלוי האוד בשני. לדוגמה, אספקת חלקי חילוף באיכות טובה יכול למנוע תקלות עתידיות, או שצוות אונייה ברמה מקצועית גבוה יכול למנוע תיקון יקר של תקלות. כל מכונה ועל מערכת באונייה מתוקצב לתחזוקה ואספקה נצרכת על פי סעיפים קבועים. כולל עולת הנפקת תעודות וביקורות נדרשות. תקציב אונייה משתנה מאונייה לאונייה ונמדד באלפי דולרים ליום. דוגמה של התפלגות ההוצאות של אונייה לא כולל את הוצאות התפעול המסחרי של אונייה (דלק, מעבר תעלה, טעינה ופריקת מטען ואחרים).

אתגרי תפקיד המפקח

כדי לעמוד במשימות עבודת מפקח אונייה, המפקח צריך להיות בעל ידע רחב מאוד בכל תחומי הספנות, להיות בעל כישורי ניהול, ומסוגל לעבודה בתנאי לחץ. המפקח חייב להיות הוא מכונאי ראשי מנוסה, עליו להכיר מנגנוני מערכות האונייה ומקצוען בהיבט הטכני הימי. מפקח אונייה יהיה זמין לשיחות חשובות מהאוניות ומגורמים שונים בעולם בכל שעות היממה. מפקח אונייה צריך להיות גם זמין לנסיעות בכל העולם לביצוע ביקורות באונייה, במבדוקים ולכל עניין יוצא דופן כדי לייצג את בעלי האונייה במקום. למעשה רוב התקשורת לאונייה ולגורמי החוץ מתבצעת באמצעות מפקח האונייה או על ידי אחרים שפועלים מטעמו. מרבית עבודת המפקח מתנהלת מהמשרד לכן עליו לעבוד עם תוכנות מחשב שונות ולהיות בעל כושר התבטאות בעל-פה ובכתיבה אנגלית טכנית בכל עניני הספנות הקשורים לאונייה. בנוסף, מפקח אונייה עוד עם הרבה חומר מגוון לכן הוא צריך לעבוד בסדר וארגון מרביים ולהתעדכן בחומר מקצועי רלוונטי ובדרישות החדשות. נציין כי במנהל ניהול אוניות  בצים עובדת האישה היחידה בארץ, ובין היחידות בתפקיד זה בעולם – תהילה שיף, מפקחת אונייה.

לסיכום, רב החובל באונייה והמפקח בחוף פועלים בסמכות בעל האונייה והם חוליה חשובה לתפעול תקין של האונייה ברצף ובבטחה. מפקח אונייה צריך להיות בעל ניסיון ימי רב מעברו, בעל ידע רחב על תחומי הספנות ובעל כישרון להתמודד עם כל בעיה  שעלולה לצוץ. תפקיד מפקח אונייה נושא בחובו אחריות גדולה מאוד, לעיתים דורש חשיבה מחוץ לקופסא, עם חשיבה תמידית מה יש בתוך הקופסא (המכולות). תפקיד מפקח דורש ערנות תמידית, טיפול בבעיות סבוכות בתנאי לחץ וקבלת החלטות נכונות לעמידה בלוח זמנים. ללא ספק עבודת מפקח אונייה הינה ייחודית מאוד, וזה אחד התפקידים המאתגרים ביותר הקיימים כיום בספנות אשר מאפשרים לבעלי האוניות להפעיל את אוניותיהם ברווחיות.

מימין לשמאל: ר/ח DPA אברהם אבוטבול, מפקח חשמל דן גינצבורג, מפקחים מכונאים ראשיים מאיר נבון, תהילה שיף, שלמה מלכה, נחמיה ענבר, שמעון אוזן. לא צולמו: מפקח אוניות, מכונאים ראשיים יצחק קורנפלד ומיכאל איטקיס.

תחומי האחריות של מפקח אונייה

 • אחראי על קבוצת אוניות
 • תוקף וחידוש כל תעודות האונייה המאשרות את כושרה ואת כשירות הציוד בה, הכוללות עמידה בביקורות ובבדיקות התקופתיות של הרשויות והגורמים המוסמכים. אמנות ימיות, ביקורת רגולטורית.
 • האחזקה השותפת של האונייה, כולל הספקות ותיקונים.
 • תיקוני אחריות של בנייה חדשה.
 • הוצאת עבודות מהאונייה לגורמי חוץ.
 • הגשת רשימות תיקונים ועבודות לביצוע באספנות בהתאם לנוהלי החברה.
 • בדיקת לוחות הזמנים והעליות כפי שמוצעות על ידי המספנה.
 • הגשת תקציב מספנה לאישור הממונים מקבלי ההחלטות.
 • אספנת האונייה, מו"מ מול המספנה בסיום האספנה ואישור החשבון הסופי.
 • מעקב אחרי ביצועי האונייה מבחינת מהירות, תצרוכת דלק, תצרוכת שמן.
 • ייזום פעולות לשיפורים טכניים בטיחותיים למנוע תאונות ולעמוד בדרישות ISM.
 • במקרה של גרימת נזק לאונייה – תאום עם חברת הסיווג, שיתוף אגף ביטוח, מעקב אחרי הגשת התביעה, טיפול בתיקונים ובחיוב הגורמים המעורבים.
 • הכנת תקציב האחזקה, התיקונים והספקות, גוף ומכונה של האוניות ועל ביצועו כלפי הממונים.
 • בקרה ואישור הזמנה הספקות ובתי מלאכה לאונייה.
 • בקרה על חשבונות ספקים וקבלנים אישורם לתשלום.
 • בתאום עם אגף כוח אדם ימי, אחריות ומעקב אחר ביצועי פיקוד האוניות וצוותיהן בנושאים טכניים וטיפוחם לקידום מקצועי.
צילום: שמעון אוזן

 


כתב: קצין מכונות ראשי שמעון אוזן, מפקח אוניות Superintendent בחברת צים. פורסם במגזין צים, גיליון 91, אפריל 2015 עמוד 42 עד 46

תוכן עניינים
SeamanPhoto BLOG

כתבות נוספות

לוח שנה 2019

בלוח שנה העברי תשע"ט של צים נבחרו תמונות ימיות לאייר את דפי החודשים של לוח השנה. בשנה זו צים יצאה במסע פרסום של חשיפת החברה

קרא עוד »
מפקח אונייה

מפקח אונייה Marine Superintendent הוא תפקיד מקצועי בתעשייה הימית. האחריות העיקרית של מפקח אונייה היא לפקח ולנהל את הפעולות והפעילויות הקשורות לתפקוד בטוח ויעיל של

קרא עוד »
מדחף אונייה

מדחף אונייה Ship Propeller, בלעז 'פרופלור', הוא חלק גדול המשמש להנעת אונייה או ספינה במים. הוא המקביל למדחף של מטוס, אבל הוא פועל במדיום צפוף

קרא עוד »