צי הסוחר הישראלי

צי סוחר

צי סוחר

איגוד הקצינים

איגוד קציני הים בישראל   איגוד קציני הים הינו הסתדרות מקצועית ארצית אשר מטפלת בקציני הים המועסקים באוניות סוחר ישראליות ובקצינים המועסקים בשלוחות חוף –

צי סוחר

חברת צים

בתחילת הדרך השנים הראשונות חברת "צים" צמחה עם מדינה ישראל. "צים" הוקמה בשנת 1945 על ידי הסוכנות היהודית, ההסתדרות והחבל הימי לישראל. האונייה הראשונה של

צי סוחר

אסונות בצי הסוחר

טביעת אונייה טביעת אונייה היא אסון גדול ואירוע טרגי. הסובלים הישירים והעיקרים הם הימאים המפליגים על האונייה, הרבה אנשים סובלים מטביעת אנייה, בעל האונייה, בעלי