צי הסוחר הישראלי

צי סוחר

צי סוחר

איגוד הקצינים

איגוד קציני הים בישראל   איגוד קציני הים הינו הסתדרות מקצועית ארצית אשר מטפלת בקציני הים המועסקים באוניות סוחר ישראליות ובקצינים המועסקים בשלוחות חוף –

צי סוחר

ספנות ישראלית

סיפורו של צי הסוחר הישראלי שזור בתולדות מדינת ישראל, החל מהובלת גלי העלייה הגדולים של ראשית המדינה, בניית צי סוחר עברי, דרך סיפור אוניות הנוסעים

צי סוחר

חברת צים

סיפורה של חברת צים שזור בתולדות מדינת ישראל, החל מהובלת גלי העלייה הגדולים של ראשית המדינה, בניית צי סוחר עברי, דרך סיפור אוניות הנוסעים של

צי סוחר

אסונות בצי הסוחר

טביעת אונייה טביעת אונייה היא אסון גדול ואירוע טרגי. הסובלים הישירים והעיקרים הם הימאים המפליגים על האונייה, הרבה אנשים סובלים מטביעת אנייה, בעל האונייה, בעלי