צי הסוחר הישראלי

צי סוחר

צי סוחר

איגוד הקצינים

איגוד קציני הים בישראל   איגוד קציני הים הינו הסתדרות מקצועית ארצית אשר מטפל בקציני הים המועסקים באוניות סוחר ישראליות ובקצינים המועסקים בשלוחות חוף, במקצועות

צי סוחר

ספנות ישראלית

ספנות ישראלית היום בשל מיקומה הגיאופוליטי של מדינת ישראל וקשרי החוץ שלה קיימת חשיבות כלכלית ואסטרטגית רבה לקיומה של הספנות הישראלית. כ- 99% מסחר החוץ

צי סוחר

חברת צים

השנים הראשונות חברת "צים" צמחה עם מדינה ישראל. "צים" הוקמה בשנת 1945 על ידי הסוכנות היהודית, ההסתדרות והחבל הימי לישראל. האונייה הראשונה של "צים" הייתה

צי סוחר

אסונות בצי הסוחר

טביעת אונייה טביעת אונייה היא אסון גדול ואירוע טרגי. הסובלים הישירים והעיקרים הם הימאים המפליגים על האונייה, הרבה אנשים סובלים מטביעת אנייה, בעל האונייה, בעלי