צי הסוחר הישראלי

צי סוחר

איגוד הקצינים

איגוד קציני הים בישראל   איגוד קציני הים הינו הסתדרות מקצועית ארצית אשר מטפל בקציני הים המועסקים באוניות סוחר ישראליות ובקצינים המועסקים בשלוחות חוף, במקצועות

ספנות ישראלית

נקודות ציון בהיסטורית צי הסוחר הישראלי שנה 2018 יום עצמאות 70 למדינת ישראל צי הסוחר הישראלי מונה ברובו רק את צי אוניות הברזל המוגדרים במניית

עובדות

תולדות צי הסוחר הישראלי ההיסטוריה של הספנות הישראלית ארוכה וקשורה קשר אמיץ לתולדות מדינת ישראל. עם הכרזת של הקמת המדינה ביום ה' באייר תש"ח 14

חברת צים

השנים הראשונות חברת "צים" צמחה עם מדינה ישראל. "צים" הוקמה בשנת 1945 על ידי הסוכנות היהודית, ההסתדרות והחבל הימי לישראל. התחילה בהעלאת של עולים מאירופה,

אסונות

טביעת אונייה טביעת אונייה היא אסון גדול ואירוע טרגי. הסובלים הישירים והעיקרים הם הימאים המפליגים על האונייה, הרבה אנשים סובלים מטביעת אנייה, בעל האונייה, בעלי