צי הסוחר הישראלי
קציני הים

ISM קוד הניהול הבטיחות הבינלאומי

קוד ניהול הבטיחות הבינלאומי ISM Code מתייחס בהקשר הימי והספנות. קוד ISM הוא אוסף של קווים מנחים בינלאומיים לניהול ותפעול בטוח של אוניות, כמו גם למניעת זיהום. הוא אומץ על ידי הארגון הימי הבינלאומי (IMO), סוכנות ייעודית ימית של האו"ם. קוד ISM מחייב חברות ספנות להקים, ליישם ולתחזק מערכת ניהול בטיחות (SMS) כדי להבטיח את בטיחות הספינה, מניעת זיהום, ולשפר באופן מתמיד את הבטיחות והביצועים הסביבתיים.

קוד ניהול הבטיחות הבינלאומי (ISM) הוכנס על ידי הארגון הימי הבינלאומי (IMO) בתגובה לשורה של תקריות ותאונות ימיות שהעלו דאגה לגבי בטיחות הפעולות בספנות. המטרה העיקרית של קוד ISM היא לספק מסגרת סטנדרטית לניהול ותפעול בטוחים של אוניות ולקדם תרבות בטיחות בתוך חברות הספנות.

היבטים מרכזיים של קוד ISM 

מערכת ניהול בטיחות (SMS): קוד ISM מחייב חברות ספנות לפתח, ליישם ולתחזק מערכת ניהול בטיחות המותאמת לפעילותן הספציפית. ה-SMS צריך לכלול נהלים והנחיות  לשימוש בנוהליים לפעולות בטוחות והגנה על הסביבה.

אחריות החברה: חברות הספנות אחראיות לוודא שהספינות שלהן עומדות בקוד ISM. מדובר במינוי אדם ייעודי לחוף (DPA) בעל הסמכות והאחריות לפקח על היבטי הבטיחות ומניעת זיהום בפעילות החברה.

הסמכה ואימות: חברות העומדות בקוד ISM מקבלות מסמך תאימות (DOC), ואילו כלי השיט שלהן מקבלים תעודת ניהול בטיחות (SMC). אישורים אלו מונפקים לאחר ביקורת ראשונית על מנת להבטיח ציות וכפופים לביקורות אימות תקופתיות.

שיפור מתמיד: קוד ISM מדגיש את הצורך בתהליך שיפור מתמיד. חברות מעודדות ללמוד מתקריות, כמעט פספוסים ומשוב, תוך ביצוע התאמות נדרשות כדי לשפר את ביצועי הבטיחות לאורך זמן.

הכשרה ומודעות לצוות: קוד ISM מכיר בחשיבותם של צוותי אונייה מאומנים היטב ומודעים. היא מחייבת חברות לוודא שהצוות מיומן ומכיר את ה-SMS ויישומה.

היערכות לשעת חירום: קוד ISM שם דגש חזק על מוכנות ותגובה לחירום. החברות נדרשות לקבוע נהלים לטיפול במצבי חירום ולערוך באופן קבוע תרגילים על מנת להבטיח את יעילותם של נהלים אלו.

לסיום

 קוד ISM ממלא תפקיד מכריע בשיפור הבטיחות של פעולות ימיות, הגנה על הסביבה והפחתת הסיכון לתאונות בים. היא קובעת סטנדרט לניהול אוניות אחראי ותורמת לתרבות הבטיחות הכוללת בתעשייה הימית העולמית.

פירוט קיצורי ISM

ISM – Internatinal Safety Management

SMS – Safety Management System

SMC – Safety Management Certificate

DOC – Document Of Compliance

DPA – Designated Person Ashore

SOLAS – Safety Of Life At Sea

IMO – International  Marine Organization

 


כתיבה: קצין מכונות ראשי שמעון אוזן, נובמבר 2023, עבור אתר SeamanPhoto

◊  במבט אישי – במסגרת עבודתי בצים כמפקח אוניות, פיקחנו שפיקוד האונייה מיישם במלואו את קוד ניהול הבטיחות הבינלאומי על פי מערכת ניהול הבטיחות של החברה. כמפקח, היינו מבצעים בדיקת ביקורת ISM בנמלים שונים באוניות ומנפיקים דוחות בהתאם.

אהבתם? שתפו מאמר זה!