צי הסוחר הישראלי
קציני הים

ISPS קוד הבטחה בינלאומי לאוניות ונמלים

קוד ISPS, קוד האבטחה הבינלאומי של אוניות ונמלים, הוא מסגרת בינלאומית שפותחה על ידי הארגון הימי הבינלאומי (IMO) כדי לשפר את הביטחון הימי. קוד ה-ISPS אומץ בשנת 2002 כתגובה לאיום המוגבר של טרור נגד התעשייה הימית, במיוחד לאחר התקפות הטרור ב-11 בספטמבר 2001. המטרה העיקרית של קוד ISPS היא לבסס גישה סטנדרטית מבוססת סיכונים לאבטחה ימית, במטרה לזהות ולהרתיע איומים ביטחוניים בתעשיית הספנות. הקוד קובע שורה של צעדים שיש ליישם על ידי אוניות ומתקני נמל כדי לשפר את האבטחה. הוא חל על ספינות  בהפלגות בינלאומיות ועל מתקני הנמל המשרתים אותן.

מרכיבי המפתח של קוד ISPS 

תוכניות אבטחת אוניות (SSP): אוניות המכוסות על ידי קוד ה-ISPS נדרשות לפתח וליישם תוכניות אבטחת אוניות, המתארות נהלים ואמצעים לשיפור האבטחה. תוכניות אלו מבוססות על הערכת ביטחון המתחשבת בסיכונים הספציפיים העומדים בפני הספינה.

תוכניות אבטחה של מתקני נמל (PFSP): מתקני נמל נדרשים גם לפתח וליישם תוכניות אבטחה של מתקני נמל, תוך התייחסות לאמצעי האבטחה שצריכים להיות בשטח הנמל. בדומה לתוכניות אוניות, גם אלו מבוססות על הערכת אבטחה.

רמות אבטחה: קוד ה-ISPS קובע שלוש רמות אבטחה (רמה 1, רמה 2 ורמה 3) המציינות את מידת הסיכון האבטחה ואת הרמה המקבילה של אמצעי האבטחה שיש ליישם. ניתן להתאים רמות אלו על סמך הערכות איום ספציפיות.

אחריות ביטחונית: קוד ה-ISPS מקצה אחריות ביטחונית הן לרשויות הספינה והן למתקן הנמל. זה דורש ייעוד של קצין אבטחה של החברה (CSO) עבור ספינות וקצין נמל אבטחה (PFSO) עבור מתקני נמל.

הכשרה ותרגילים: הקוד מדגיש את חשיבות ההכשרה לאנשי המעורבים באבטחה ימית וביצוע תרגילים ותרגילים ביטחוניים קבועים על מנת להבטיח את מוכנותם של אנשי הספינות והמתקן הנמל כאחד להגיב לאיומים הביטחוניים.

תקשורת ביטחונית: קוד ה-ISPS מעודד הקמת מערכות תקשורת אפקטיביות לחילופי מידע הקשור לביטחון בין ספינות ומתקני נמל, כמו גם עם רשויות רלוונטיות.

לסיום

עמידה בקוד ה-ISPS היא חובה עבור אוניות ומתקני נמל המכוסים על ידי האמנה הבינלאומית לבטיחות החיים בים (SOLAS), הכוללת את רוב כלי השיט היורדים באוקיינוס ומתקני נמל מרכזיים ברחבי העולם. היישום של קוד ה-ISPS הוא מאמץ שיתופי הכולל ממשלות לאומיות, חברות ספנות, רשויות נמל ובעלי עניין אחרים כדי ליצור מערכת תחבורה ימית מאובטחת וגמישה יותר.

פירוט קיצורי קוד ISPS

ISPS – International Ship and Port Facility code

SSP – Ship Security Plan

SSO – Ship Security Officer

CSO – Company Security Officer

PFSO – Port Facility Security Officer

SOLAS – Safety Of Life At Sea

IMO – International  Marine Organization

 


כתיבה: קצין מכונות ראשי שמעון אוזן, דצמבר 2023, עבור אתר SeamanPhoto

◊  במבט אישי – כשהפלגתי כקצין מכונות ראשי באוניות צים שימשתי יחד עם רב החובל קצין ביטחון אונייה, הכרנו היטב את תוכנית האבטחה של האונייה וכל פרטי קוד ISPS. בהמשך, במסגרת עבודתי בצים כמפקח אוניות, הצטרכנו לדעת ולהתעדכן ממחלקת ביטחון מה רמת ההבטחה האונייה בנמלים כדי לתאם ביקור גורמי חוץ לאונייה בהתאם.

אהבתם? שתפו מאמר זה!