צי הסוחר הישראלי

צי הסוחר הישראלי קשור לתקומת מדינת ישראל