צי הסוחר הישראלי

צי הסוחר הישראלי היה שזור בתולדות מדינת ישראל