צי הסוחר הישראלי

צי הסוחר הישראלי קשור קשר אמיץ לתולדות מדינת ישראל